Nieuw woonhuis voor ouderen met dementie in Witmarsum