Burgemeester en wethouders kiezen voor 200 asielzoeker in Witmarsum