Burgemeester en wethouders kiezen voor 200 asielzoeker in Witmarsum

Als het aan burgemeester en wethouders ligt komen er 200 asielzoekers op het voormalige kloosterterrein in het dorp, dat laat dorpsbelang van Witmarsum weten op hun Facebookpagina.

Het voorgenomen besluit van het college van B en W ligt veraf van de wens van het dorp, uit een enquête die onlangs in het dorp werd gehouden bleek dat asielzoekers welkom zijn in het dorp maar niet het aantal van 200. Uit die enquête bleek dat 69 % van de ondervragers voor maximaal 100 asielzoekers kiest om op te vangen op deze locatie.

Nu B en W kiest voor 200 asielzoekers richt dorpsbelang zich nu tot de commissieleden van de gemeenteraad die met het onderwerp AZC in Witmarsum zijn belast. Deze wil het dorp uitnodigen voor een gesprek en vanuit daar bekijken welke overlegdata, vóór de behandeling van het onderwerp in de raad, tot de mogelijkheden behoren.

Een eerder gepland persmoment van de gemeente voor dinsdag over dit onderwerp gaat niet door. Als toelichting op het niet doorgaan zegt de gemeente:”maandagavond is er een gesprek geweest met de enquêtecommissie uit Witmarsum. Tijdens dit gesprek is toegelicht naar welk plan wordt toegewerkt. dinsdagochtend heeft het college van B&W daar in eerste ronde over gesproken. Volgende week wordt dit verder besproken en afgerond. Er wordt dan een nieuw persmoment georganiseerd.

[pro_ad_display_adzone id=”11964″ cookie=”1″]

1 reactie

  1. John Beers schreef:

    Verdeel en heers politiek? In de aanloop naar beslismomenten lijkt het er steeds meer op dat de burger er is voor de bestuurders i.p.v. dat bestuurders dienstbaar zijn aan hun kiezers. Het dorp heeft duidelijk aangegeven dat 200 teveel is en 100 genoeg! Duidelijk toch!

Geef een antwoord