Stadsbelang Bolsward, winkeliers en Bolswarder evenementencommissie willen brug terug