Stadsbelang Bolsward, winkeliers en Bolswarder evenementencommissie willen brug terug

In het voorjaar van 2014 werd tussen de Wipstraat en de Rijkstraat op initiatief van de Bolswarder evenementencommissie en winkeliers tijdelijk een bruggetje geplaatst.

Het doel daarvan was voor het wandelend publiek tijdens de verschillende evenementen in zomer en najaar een korte en vooral veilige oversteek te hebben.

Volgens de Bolswarder evenementencommissie, de winkeliers en stadsbelang Bolsward werd dit zeer gewaardeerd maar was er ook wel iets aan te merken op de situaties. Zo was het bruggetje enigszins een dissonant ten opzichte van de directe omgeving qua kleur en vormgeving. De opstap was voor een deel van het publiek te hoog en de veiligheid was niet optimaal.

Unaniem is men van mening dat een permanente voetgangersbrug een goed plan is. Stadsbelangheeft  namens alle betrokkenen daarvoor een verzoek bij de gemeente ingediend.