Zorgorganisatie Patyna scoort met klanttevredenheid

Patyna is voor het eerst glansrijk geslaagd voor het kwaliteitskeurmerk HKZ. Met dit label toont Patyna aan serieus werk te maken van de kwaliteit van de zorg, en daarmee voldoet de organisatie aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten en professionals.

Vooral op klanttevredenheid is bovengemiddeld gescoord. ‘Een prachtig resultaat voor ons als ‘nieuwe’ organisatie. We hebben de professionele ambitie om onze cliënten centraal te stellen, als dat ook daadwerkelijk van buitenaf gezien wordt, geeft dat veel voldoening. Zeker in deze tijd waarin onze sector onder een vergrootglas ligt’, aldus Siemen Volberda, hoofd cliënt & kwaliteit. Ouderenzorgorganisatie Patyna is op 1 januari 2016 ontstaan uit een fusie van zorggroep Tellens en zorggroep Plantein.

Drie dagen lang is op verschillende locaties getoetst of Patyna alles op orde heeft en voldoet aan de normen, die gesteld worden aan de zorg. Het viel de auditoren op dat er binnen Patyna veel aandacht is voor de persoonlijke eigenschappen en voorkeuren van de cliënt en de communicatie met het netwerk van de cliënt. Ook op het maatschappelijk verantwoord ondernemen van Patyna reageerden de auditoren positief. Patyna maakt in de eigen keukens zoveel mogelijk gebruik van streekproducten en ontplooit in samenwerking met lokale partijen initiatieven om de leefbaarheid in de dorpen in stand te houden of te versterken.

Dat de cliënten tevreden zijn blijkt ook uit de cijfers op Zorgkaart Nederland, de grootste waarderingssite voor de zorg in Nederland. Patyna scoort een gemiddeld cijfer van 7,7.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *