Zoektocht naar werk voor ‘nieuwkomers’

Twee maatschappelijk betrokken ondernemers in Súdwest-Fryslân hebben het initiatief genomen om de kansen voor vluchtelingen met een verblijfsstatus, de zogeheten nieuwkomers, op de arbeidsmarkt te vergroten.

Tijdens een bijeenkomst van Handel & Industrie Sneek (HIS) riepen de twee hun collega-ondernemers op om met nieuwkomers in gesprek te gaan. “Wij hebben als Nederlanders die hier al heel lang wonen allemaal onze netwerken”, zegt Geert Jan Douma van Douma Staal in Sneek. “Deze mensen moeten dit allemaal nog opbouwen. Ik wil ze daarbij helpen. Deze groep mensen is zeer gemotiveerd om aan het werk te gaan.”

Christien Lycklama à Nijeholt van Hoekstra Transport in Sneek bood vrachtwagenchauffeur Saaduldeen Mohammad Mukthar Mohammad uit Zuid-Soedan een stageplek, na bemiddeling van Vluchtelingenwerk en Pastiel. Dit beviel van beide kanten zo goed dat het uitmondde in een arbeidscontract. Niet als chauffeur, maar als lid van de ploeg die zaterdags de vrachtwagencombinaties reinigt. Saaduldeen is blij met zijn baantje, zegt hij. “Maar mijn doel is om ooit werk te vinden als chauffeur.”

Kennismaken met bedrijfsleven
Een contract voor een nieuwkomer is prachtig, zegt Silvia Fokkema van re-integratiebedrijf Pastiel, dat mensen begeleidt die lastig een baan vinden. “Maar een netwerkgesprek of een bedrijfsrondleiding zou ook al mooi zijn. Zo kunnen nieuwkomers kennismaken met het locale bedrijfsleven. En wie weet leidt het tot een stageplek.”

Pastiel brengt in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân voor ruim honderd nieuwkomers de kansen op de arbeidsmarkt in kaart. Tot dusver kreeg het activeren van nieuwkomers naar werk onvoldoende aandacht in de gemeente, aldus wethouder Stella van Gent.

Vluchtelingenwerk
Daarvoor is een eenvoudige verklaring. “Nieuwkomers worden begeleid door Vluchtelingenwerk, dat niet gespecialiseerd is in re-integratie naar werk”, aldus de wethouder. Bovendien was lange tijd de heersende gedachte dat nieuwkomers zich de eerste maanden vooral moeten richten op het wennen aan hun nieuwe situatie en het halen van hun inburgeringsexamen.

Maar er is sprake van een kentering, zegt Van Gent. “Voor het beter beheersen van de Nederlandse taal, het versnellen van de inburgering en het kweken van meer begrip over en weer voor nieuwkomers en autochtone Nederlanders is het volgens recente inzichten belangrijk dat nieuwkomers juist wel snel aan het werk gaan.” Dit kan naast of in combinatie met de inburgeringscursus.

HIS-bijeenkomst
Tijdens de HIS-bijeenkomst meldden zich twaalf ondernemers die nieuwkomers een kans willen bieden. Andere werkgevers die mogelijkheden zien voor nieuwkomers kunnen zich melden op werkgevers@pastiel.nl. Pastiel liet ook een filmpje maken waarin vijf nieuwkomers zich kort presenteren. Het filmpje is te zien via de volgende link https://vimeo.com/187814007

Programma werken

Re-integratie is onderdeel van het programma werken van de gemeente. Dit programma is opgesteld om het sociaaleconomisch klimaat in Súdwest-Fryslân te versterken en een impuls te geven aan de werkgelegenheid.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.