Zoektocht naar werk van Doeke Tolsma

Bolsward – De organisatoren van de grote overzichtstentoonstelling van het werk van Doeke Tolsma zijn er bij het selecteren van het vele werk van Doeke achter gekomen, dat hij vele portrettekeningen heeft gemaakt. ,,Van een aantal zijn er kopieën, maar van andere is er niets te vinden.

Wij weten echter dat er vele portretten in omloop zijn”, aldus mede-organisator Kerst Postma.
,,Graag zouden wij dan ook in contact komen met bezitters/eigenaren van bijvoorbeeld portretten of ander bijzonder werk van Doeke Tolsma, zodat dit werk eventueel in bruikleen bij de tentoonstelling getoond kan worden.”

Zoals al eerder gemeld vindt tussen 8 juli en 30 juli in de Doopsgezinde Kerk te Bolsward een overzichtstentoonstelling plaats van het vele werk dat de op 2 juli 2014 overleden Bolswarder kunstenaar Doeke Adam Tolsma (DAT) in zijn leven gemaakt heeft.

Wie in het bezit is van werk van Doeke Tolsma en dit beschikbaar wil stellen voor de grote tentoonstelling kan contact opnemen met Kerst Postma, tel. 0515 576270 of email 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *