Zestien sollicitanten burgemeesterschap Súdwest-Fryslân

Naar het burgemeesterschap van Súdwest-Fryslân hebben zestien mensen gesolliciteerd. De meeste zijn de vijftig jaar gepasseerd. Slechts één dertiger en drie veertigers dingen mee. Vier kandidaten zijn boven de zestig.

Van de twaalf mannen en vier vrouwen zijn vier lid van de VVD, drie van de PvdA, twee van het CDA, twee van D66, één van de ChristenUnie en één van een lokale partij en drie niet aangesloten bij een partij.

Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok heeft een selectie uit de sollicitanten gemaakt hierover overlegd met de gemeentelijke vertrouwenscommissie. Daarbij krijgen ze alle brieven te zien. De commissie spreekt met de geselecteerde kandidaten en brengt aan de raad verslag uit, voorzien van een conceptaanbeveling. De raad beslist uiteindelijk welke twee kandidaten op de aanbeveling komen te staan, en in welke volgorde.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties volgt in haar voordracht aan de Kroon in beginsel de aanbeveling van de raad. De Kroon benoemt vervolgens de nieuwe burgemeester per Koninklijk Besluit. De nieuwe burgemeester volgt dan eind september waarnemend burgemeester Magda Berndsen op.


1 reactie

  1. Peter van Breeden schreef:

    Doe “ALSTUBLIEFT” een jongere, niet partijgebonden kandidaat…..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *