Zeker weten

Onlangs raakten we op straat in gesprek met iemand over het geloof. In het gesprek vertelde hij dat zijn zoon in de wetenschap werkte en dat het voor hem nu wel duidelijk was dat de wetenschap ging over zaken die we ‘zeker weten’ en dat het bij het geloof gaat over ‘geloven’ (en dus niet zeker weten).

De gedachte die tegenwoordig heerst, is dat de evolutietheorie bewezen is. Juist omdat deze theorie door vele wetenschappers aangehangen wordt, is het volgens veel mensen dus waar. Maar de laatste jaren doet de wetenschap juist in verschillende vakgebieden ontdekkingen die duidelijk de evolutietheorie ontkrachten.

Dat de wetenschap gaat over zaken die we zeker weten, zoals de meneer ons wou doen geloven, is een onjuiste aanname. Juist als we het hebben over het ontstaan van leven op onze planeet, komen de evolutionisten met theorieën op de proppen die geheel niet bewezen zijn. Ze voeren alles terug naar een oersoep waarin spontaan leven is ontstaan. Op de vraag hoe dat leven daar tot stand is gekomen, heeft de ene groep wetenschappers bedacht dat buitenaardse wezens het erin gebracht hebben en de andere groep heeft bedacht dat het leven met een meteoriet hier gekomen is.

Hoe die buitenaardse wezens het leven hebben ontvangen, of hoe het leven op de meteoriet is gekomen wordt verder buiten beschouwing gelaten. Dat dit soort aannames niks met bewezen feiten te maken hebben, is overduidelijk. Het bewijst dat het aanhangen van de evolutietheorie meer een geloof is dan wetenschap.

Vorig jaar is er nog een documentaire gemaakt waarin door 15 top wetenschappers uit de doeken wordt gedaan dat de evolutietheorie op verschillende vakgebieden weerlegd wordt door de feiten. Ook daaruit blijkt dat er bij deze theorie geen sprake van een ‘zeker weten’, maar van geloof in een theorie.

Naast dat het spontaan ontstaan van het leven niet bewezen is, ligt ook de oerknal onder vuur. De kans dat ons universum bestaat, terwijl het door toeval tot stand is gekomen is, is zo enorm klein dat de wetenschap heeft bedacht dat er vele universums moeten zijn. En wij wonen dan toevallig in het universum wonen waar toevallig leven mogelijk is. Deze andere universums zijn door ons niet waarneembaar, dus is het puur geloven in verzinsels om de theorie staande te houden.

De kans is groter dat deze geordende schepping tot stand gekomen is door een hoger Wezen dan dat spontaan uit het niets is ontstaan. Daarnaast is de kans juist heel kleindat het toevallig zo geordend is dat er leven mogelijk is.De keuze is aan ons om te geloven in een onbewezen en onwaarschijnlijke theorie óf in een Schepper die het leven hier geschapen heeft. Voor mij is het wel duidelijk dat wij geen toeval-product kunnen zijn. En dus kies ik ervoor om in God te geloven! Wat kiest u?

Gerke Boersma
Petra gemeente Bolsward
Wilt u reageren, dan kan dat via de mail.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.