20 juni actie voor Voedselbank Bolsward e.o. bij Jumbo Bolsward

De Voedselbank Bolsward, actief in de gemeente Littenseradiel en de voormalige gemeenten Bolsward en Wûnseradiel, houdt op zaterdag 20 juni een inzamelingsactie bij de supermarkt Jumbo Kooistra te Bolsward.

Van 9.00 tot 17.00 uur zijn vrijwilligers van de Voedselbank Bolsward in de supermarkt aanwezig om het winkelend publiek te informeren over de actie.

In de supermarkt staat een presentatie van artikelen en producten, met een iets langere houdbaarheidsdatum, welke gekocht kunnen worden voor de Voedselbank Bolsward.

Na het afrekenen kunnen de gekochte goederen afgegeven worden aan de vrijwilligers van de Voedselbank Bolsward.

Vanzelfsprekend hoopt de Voedselbank Bolsward op royale medewerking van het winkelend publiek.