Watervergunning WF-189925 aanleggen van glasvezelkabels voor huisaansluitingen in de kern van Bolsward

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Watervergunning WF-189925 aanleggen van glasvezelkabels voor huisaansluitingen in de kern van Bolsward.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 2 december 2022 heeft het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân een watervergunning verleend aan DELTA Fiber Netwerk B.V. te Schiedam, voor het aanleggen van glasvezelkabels voor huisaansluitingen in de kern van Bolsward.De watervergunning en de daarbij behorende stukken liggen vanaf de dag na de publicatie tot 6 weken later ter inzage in het kantoor van Wetterskip Fryslân, Fryslânplein 3, 8914 BZ Leeuwarden. Na het maken van een telefonische afspraak kunt u de stukken op kantoor inzien, tel. 058 2922222. InformatieVoor nadere informatie over deze watervergunning kunt u contact opnemen met mevrouw C. van Duijvenbode, tel. 058 2922878, e-mailadres: cvanduijvenbode@wetterskipfryslan.nl.BezwaarGedurende de periode van terinzagelegging kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en ten minste te bevatten:- uw naam en adres;- de dagtekening;- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;- de gronden van bezwaar.Voorlopige voorzieningNaast het indienen van een bezwaarschrift kunt u ingeval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de vakgroep Juridische Zaken en Eigendomsbeheer van Wetterskip Fryslân, tel. 058 2922222.

 

Onderwerp: Recht | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/wsb/2022.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. wsb-2022-13460

Gerelateerde berichten