Wmo-aanpak Súdwest-Fryslângemeente succesvol

Súdwest-Fryslân heeft succes met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maatwerk voor inwoners staat daarbij voorop. Eerst wordt samen bekeken welke hulp er nodig is. Daarna wordt in goed overleg de benodigde hulp gegeven.

De gemeente kreeg voor haar vooruitstrevende en lerende aanpak van de Wmo complimenten van de Friese rekenkamers.Die deden in zestien gemeenten onderzoek naar de uitvoering van de Wmo, die in 2015 in werking trad.

Medewerkers van de gebiedsteams in Súdwest-Fryslân hebben bij deze aanpak een belangrijke rol.Iedereen, van jong tot oud, die op het gebied van ondersteuning voor zorg-, welzijn of bijstand een vraag heeft, wordt via een van de gebiedsteams geholpen. “En dan bedoelen we écht geholpen”, zegt wethouder Gea Akkerman.

Ze geeft een voorbeeld. “We kregen een verzoek voor een traplift. Vroeger bekeken we of iemand hier ‘recht’ op had,volgens de regels. Nu kijken we bij de aanvrager thuis, en bespreken we met hem of haar wat de traplift moet oplossen. Bij zo’n gesprek merken we vaak dat er een heel ander probleem speelt. Of dat er zelfs meer dan één probleem is.”

In het voorbeeld was ‘eenzaamheid’ het echte probleem, zegt Akkerman. “Een traplift had dit probleem niet opgelost. Nu hebben we samen met de bewoner, familie en bekenden een netwerk opgesteld, inclusief bezoekschema, waardoor er veel meer sociaal contact is en de inwoner weer veel fijner woont en leeft. Dat is waar het ons om te doen is.”

 Uit het rekenkamerrapport spreekt waardering voor deze aanpak. De inwoner en zijn situatie vormt altijd het startpunt. Regels, formulieren, bergen papierwerk of geld bepalen niet wat er wel of niet kan. Deze ‘systemen’ zijn niet langer de baas, maar passen zich aan bij de situatie en samen gekozen oplossing voor de inwoner. Deze manier van werken mag uniek in Friesland worden genoemd.

Er zijn ook enkele verbeterpunten voor de gemeente. Om daarmee aan de slag te gaanwordt een apart actieplan opgesteld, met als doel om steeds verder te  leren en verbeteren.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *