Witmarsummer Molenaar onderscheiden

Loco-burgemeester mevrouw Mirjam Bakker heeft zaterdagmorgen ijdens de Nationale Molendag een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer L. Sierkstra uit Witmarsum. Hij is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Sierkstra was 38 jaar (1957-1995) lid van de vrijwillige brandweer van de toenmalige gemeente Wûnseradiel; is vanaf 1971 molenaar van de koren- en pelmolen ‘de Onderneming’ te Witmarsum; Beheert en ouderhoud de molen en heeft het oude molenaarshuis verbouwd. Daarnaast heeft hij vele leerling-molenaars onderwezen en verzorgt rondleidingen.
Ook was hij een aantal jaren bestuurslid van het Gild Frysk Mounders.