Witmarsum blijft actief protesteren tegen komst van 200 asielzoekers

Met een zitactie op de Arummerweg in Witmarsum lieten donderdagavond zo’n 30 witmarsummers weten  niet zonder slag of stoot de beslissing van burgemeester en wethouders over de komst van 200 asielzoekers naar Witmarsum te accepteren.

In een brief die aan alle raadsleden van de gemeente Súdwest-Fryslân en het college van B&W geeft Joost Rosier van Dorpsbelang Witmarsum aan dat het besluit aanvoelt alsof de deur voor de neus van de dorpelingen is dichtgegooid. Het dorp voelt zich respectloos behandeld en niet serieus genomen. Een meerderheid in het dorp is niet tegen de opvang van asielzoekers maar wel tegen het aantal van 200.

In de brief geeft dorpsbelang aan dat B&W een belangrijke voorwaarde over het hoofd ziet. Want in het plan staat dat naast de opvang van asielzoekers in het klooster en in de tuin zou het personeel van het COA worden gehuisvest in het oude gemeentehuis. Maar volgens dorpsbelang wil eigenaar Paques van het gemeentehuis alleen aan het COA verhuren als er een plan ligt waar het hele dorp achter staat. En aangezien het dorp tegen dit plan is, is daarmee het plan niet uitvoerbaar.

Volgens dorpsbelang hebben het Coa en Tom Genee een gemeenschappelijk belang bij huisvesting van de asielzoekers in het klooster en in de kloostertuin. Genee is de enige vastgoedondernemer waarmee het COA in Friesland zaken doet en dat is volgens dorpsbelang op zijn minst bijzonder te noemen. Het gaat volgens het dorp in dit geval niet om de beste opvangplek voor vluchtelingen en inwoners van Witmarsum, terwijl dat juist de hoofdzaak zou moeten zijn.

Een andere locatie voor opvang van asielzoekers die voor het dorp acceptabel is, is It Fliet. Maar dat is geen optie voor het COA, omdat er juridische belemmeringen zouden bestaan. Inmiddels heeft advocatenkantoor Dommerholt aangegeven dat er zijn geen juridische belemmeringen. Nu die juridische belemmeringen niet blijken te bestaan, vindt dorpsbelang het vreemd dat een gesprek en het uitblijven van een verkenning van de mogelijkheden op it Fliet niet plaats vindt.

De brief eindigt met een oproep aan de raadsleden en burgemeester en wethouders:”Kom met ons praten over opvangmogelijkheden. Verken met ons de mogelijkheden.Trek samen met ons op. Wij staan ervoor open en we weten zeker dat de eigenaar van it Fliet in Witmarsum ervoor open staat. Wanneer we de wensen en eisen van alle partijen op een rij zetten, dan kan het niet anders zijn dan dat we tot een oplossing komen waar iedereen zich in kan vinden. Zeg
daarom NEE tegen het plan dat er nu ligt. Zeg NEE tegen de exclusieve samenwerking van het COA met Genee. Zeg JA tegen opvang in Witmarsum. Omarm een welwillend dorp. Werp ons niet van u af!”.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.