Windmolens in lijnopstelling wel degelijk uitvoerbaar

Uit onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân, blijkt dat een windpark langs de Afsluitdijk realistisch is.

Het onderzoek heeft zich geconcentreerd op de technische en economische haalbaarheid en de planning. Conclusie is dat een windpark op en langs de Afsluitdijk bestaande uit 3 lijnen haalbaar is binnen de termijn die minister Kamp heeft gesteld.

In december 2014 hebben Provinciale Staten hun voorkeur uitgesproken voor een lijnopstelling langs de Afsluitdijk. De opdracht voor een onafhankelijke onderzoek is uiteindelijk gegeven door de gemeente Súdwest-Fryslân. Het onderzoek is inmiddels afgerond en uit de resultaten blijkt dat een windpark langs de Afsluitdijk realistisch is.

Tijdens het energiedebat op 9 april heeft minister Kamp laten weten niet te willen wachten op de onderzoeksresultaten. Bovendien zou een opstelling langs de Afsluitdijk minstens uit 4 of 5 rijen van windmolens moeten bestaan om te voldoen aan de gestelde opgave van 316 MW. Uit het rapport blijkt nu dat dit niet nodig is. De gemeente Súdwest-Fryslân biedt het onderzoek binnenkort alsnog aan minister Kamp aan.

Foto: Svasek.nl