Wie wordt er kinderburgemeester in Súdwest-Fryslân?

Kinderen van 11 of 12 jaar maken volgend jaar kans om deel te nemen aan een campagne om kinderburgemeester van Súdwest-Fryslân te worden.

De kinderburgemeester vindt dat alle kinderen gelijk zijn en dat ze zich veilig moeten voelen in hun wijk. Een kinderburgemeester pleit voor meer groen in de stad zodat er fijn gespeeld kan worden of het voorziet in meer sportmogelijkheden voor kinderen. Het zijn zomaar enkele voorbeelden waar een kinderburgemeester zich mee bezighoudt en voor pleit. Dat is geen kinderspel, maar serieus. Een kinderburgemeester gaat regelmatig met de burgemeester of een wethouder op pad en heeft een stem. Jongeren worden op deze manier betrokken bij het gemeentelijk beleid. Ook Súdwest-Fryslân krijgt een kinderburgemeester. De gemeente houdt hiermee een proef in 2022 en 2023.

Wat vinden kinderen belangrijk?

Het gaat er vooral om dat de jeugd de politiek leert kennen en dat de politiek meer zicht krijgt op wat kinderen belangrijk vinden. Een kinderburgemeester krijgt zowel representatieve als inhoudelijke taken zoals het voorbereiden van de kinderconferentie. Zo’n conferentie was er vorig jaar in Súdwest-Fryslân, waar zestig leerlingen uit heel de regio bij betrokken waren. Het college heeft inmiddels ingestemd met een meerjarige kinderconferentie tot en met schooljaar 2022-2023. Mogelijk komt er ook nog een kinderraad in Súdwest-Fryslân.

De kinderburgemeester werkt samen met meerdere kinderen uit de gemeente die samen een klankbordgroep vormen. De kinderburgemeester is degene die de uitkomsten van de klankbordgroep kenbaar maakt een de partijen, de raad of het college. Het proces wordt begeleid door een onafhankelijke adviesorganisatie.

Kinderburgemeester als erebaan

Kinderburgemeester zijn is een erebaan. In overleg met school wordt er tijd voor vrijgemaakt. Veelal zijn het kinderen uit groep 7 of 8 van de basisschool. Alleen al het proces om kinderburgemeester te worden leert kinderen hoe democratie werkt, hoe je je verkiesbaar stelt en hoe je campagne voert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.