Workshop "Wie is de baas?"

Kinderopvang Friesland organiseert op dinsdag 2 februari een workshop voor ouders met als thema “Wie is de baas”?

Over macht en onmacht in de opvoeding. Conflicten komen in alle menselijke relaties voor, dus ook in de opvoeding. Jij wilt iets en je kind wil iets anders en dat botst! Wat ga je doen?

Dit thema komt voort vanuit de Gordon-methode. De Gordon-methode gaat uit van gelijkwaardigheid in relaties, zodat iedereen zichzelf kan zijn en zijn verantwoordelijkheid neemt, rekening houdend met de ander.

In opvoedingsrelaties betekent dit dat de opvoeder het kind in zijn waarde laat en respectvol benadert. Het win-win-principe staat centraal. Bij Stichting Kinderopvang Friesland zijn alle medewerkers geschoold in deze manier van communiceren.

BSO De Bron/Blinker en POV De Stampertjes
Wanneer: dinsdag 2 februari
Waar: De Blink 1, Bolsward
Programma:
19.30 – 20.00: inloop/foto’s
20.00 – 21.30: workshop ‘Wie is de baas?’
21.30-22.00: kijken op de groepen
Opgeven vóór 27 januari via de mail.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *