Wetterskip Fryslân verbetert de waterkering rond recreatiegebied De Potten aan de Snitser Mar

OFFINGAWIER – Wetterskip Fryslân verbetert de waterkering rond recreatiegebied De Potten aan de Snitser Mar in Offingawier.

Met het verbeteren van delen van de dijkring voldoet deze weer aan de eisen en wordt de wateroverlast bij extreme neerslag beperkt. De werkzaamheden starten in de week van 19 september en duren tot medio november 2022.

Wetterskip Fryslân pakt van de totale waterkering van 5,5 kilometer rond De Potten vijf verschillende trajecten aan. In totaal verbetert het waterschap 2 kilometer aan kering. Zo wordt aan de noordkant van het schiereiland de kering langs het strand tot aan de camping over een lengte van ongeveer 850 meter opgehoogd met gemiddeld 30 centimeter en verbreed met grond. Ook komen bij de kruisingen van het naastliggende fietspad drempels te liggen die bij hoge waterstanden het water kunnen keren.

Aan de zuidoostkant van het schiereiland langs het Prinses Margrietkanaal verbreedt het waterschap een deel van de oever en wordt de kering opgehoogd. Aan de kant van de Grutte Potten wordt de kering langs recreatiepark De Potten opgehoogd. Ook wordt de kering in de berm naar het bungalowpark opgehoogd. Aan de oostkant bij de woonboten langs de Lytse Potten verbetert het waterschap de kering over een lengte van 400 meter.

Overlast voor omwonenden en recreanten

Het waterschap kan enige hinder door de werkzaamheden niet voorkomen. Per traject houdt de aannemer omwonenden goed op de hoogte van de werkzaamheden, planning en mogelijke hinder van aan- en afvoer van materiaal.

Wat is een waterkering?

In het werkgebied van Wetterskip Fryslân liggen langs diverse vaarten en meren waterkeringen die het waterschap beheert en onderhoudt. Een waterkering is een lage of hoge dijk of damwand langs een vaart of meer. Deze keringen houden bij hoge waterstanden in de Friese boezem (stelsel van meren, vaarten en sloten), veroorzaakt door extreme neerslag en vaak met opstuwing van water door wind, het water tegen.

Verbeteren waterkeringen

Wetterskip Fryslân controleert eens in de zes jaar of de waterkeringen in het werkgebied voldoen aan de veiligheidsnormen. Uit deze controle blijkt dat delen (in totaal 2 kilometer) van de kering rond De Potten niet op hoogte zijn. Meestal komt dit door bodemdaling (door natuurlijke processen en menselijk ingrijpen). Dit betekent niet dat je gelijk gevaar loopt. Het waterschap verbetert de kering, zodat deze voldoen aan de eisen. Zo is het achterliggende gebied beter beschermd tegen wateroverlast.

Versterken waterkeringen

Naast het werk aan de kering rond De Potten verbetert Wetterskip Fryslân op dit moment in totaal 7,5 kilometer aan waterkeringen in Sneek en Scharnegoutum. Aannemer Van der Meer voert het werk namens Wetterskip Fryslân uit. De totale investering van het werk bij De Potten en Sneek-Scharnegoutum is 1,6 miljoen euro.

Meer informatie over project Sneek en omgeving is te vinden op: www.wetterskipfryslan.nl/sneekenomgeving

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.