Wethouder Mirjam Bakker bedankt ruim 3 duizend vrijwilligers

Afgelopen weken hebben ruim 3 duizend vrijwilligers meegedaan aan de Himmeldagen in Súdwest-Fryslân. Op 44 plaatsen hebben scholen, dorps/wijkbelangen, vogelwachten en scoutinggroepen deze Himmeldagen georganiseerd.

Als afsluiting van deze Himmeldagen hielp wethouder Mirjam Bakker de leerlingen van groep 1 en 2 van basisschool De Barte in Hemelum met het schoonmaken van het schoolplein. Met deze actie wil de wethouder alle 3 duizend vrijwilligers bedanken voor hun inzet. “Een schone leefomgeving is ook een prettige leefomgeving. Wij zijn daar met z’n allen verantwoordelijk voor. En als gemeente Súdwest-Fryslân helpen wij natuurlijk graag mee.” Licht de wethouder toe. “Onze taak als gemeente is het faciliteren van dergelijke acties, maar ook het stimuleren om mee te doen.”

Alle leerlingen van De Barte kwamen vanmiddag in actie. Leerlingen van groep 7 en 8 gingen het water op en de groepen 3, 4, 5en 6 gingen het dorp in.Ook de scholen in Witmarsum, Nijland en Koudum organiseerden vrijdag een Himmeldei. Het steunpunt Natuur- en Milieueducatie Groen Doen heeft een lesprogrammavoor scholen die meedoen. Schoolgaande jeugd is een belangrijke groep in de aanpak tegen zwerfafval.