Westergoawei krijgt 3 tunnels voor veiligheid

Bolsward – Er komen drie tunnels in de provinciale weg van Bolsward naar Leeuwarden (N359). Het gaat om de kruispunten bij Bolsward Noord, Burgwerd en Wommels Noord. Eerder stelde de provincie Fryslân, op basis van een eerste raming, al 12 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van de kruispunten.

Om tunnels in de weg aan te kunnen leggen, wil de provincie nu €6 miljoen euro extra investeren.

Op de N359 mag het verkeer 100 kilometer per uur rijden. De weg op- of afrijden, kan soms zorgen voor onveilige situaties. Daar wil de provincie Fryslân graag wat aan doen. Nadere uitwerking van de plannen voor de drie kruispunten wees echter uit dat €12 miljoen euro niet voldoende is om drie tunnels aan te leggen. Daarvoor is €6 miljoen euro extra nodig. “We hebben eerst gezocht naar andere oplossingen, zoals de aanleg van een rotonde of een viaduct”, licht gedeputeerde Poepjes toe. “Maar een tunnel op deze plekken is echt veiliger en vinden we dan ook echt noodzakelijk.”

Innovatieve aanbesteding
Om de kosten voor de aanleg voor de tunnels zo laag mogelijk te houden, besteedt de provincie het werk op innovatieve wijze aan. Dit houdt in dat marktpartijen uitgedaagd worden om met creatieve en innovatieve oplossingen te komen. Hoe de tunnels eruit komen te zien, is daarom op dit moment nog niet duidelijk.

Planning
Provinciale Staten hebben het laatste woord over het beschikbaar stellen van het extra geld. Nog dit jaar spreken ze zich hierover uit. De voorbereidingen, zoals het maken van de contracten, gaan ondertussen gewoon door. Zo wil de provincie na de zomer alvast in overleg gaan met de grondeigenaren die rondom de kruispunten wonen. Als dit volgens planning verloopt, kunnen eind 2019 de eerste werkzaamheden los. Het streven is om in 2021 alle drie de tunnels klaar te hebben.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.