Westergo 10 jeugdtrainers rijker

Dit voorjaar volgde een tiental spelers van Westergo de opleiding Korfbaltrainer 2 (KT2).

Doel van deze cursus is trainers te ontwikkelen in de didactische en pedagogische vaardigheden om zo op verantwoorde wijze aan een jeugdteam leiding te geven tijdens training en coaching. Voor het geven van een training vormt dit de basis om de trainingsinhoud (korfbalvaardigheden) goed over te kunnen brengen.

De ervaren KNKV-docent Sjoerd de Jong uit Rottum begeleidde vakbekwaam op de Westergo-accommodatie de cursisten. Westergo is er trots op dat uiteindelijk aan 10 Westergo-spelers het certificaat Korfbaltrainer 2 kon worden uitgereikt. De opgedane vaardigheden kunnen komend seizoen al benut worden bij de Westergo-jeugd.

Op de foto
Achter v.l.n.r.: Hedzer Eringa, Rins Hylkema, Franck Kort, Sjoerd de Jong (KNKV-docent).
Voor v.l.n.r.: Manon Hagewoud, Amarins Spijksma, Mariska Canninga, Dieuwke de Boer.
Op de foto ontbreken: Harmjan Tienstra, Anoek Velting en Nova Jansen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *