Werkzaamheden nieuwe fiets en voetgangersbrug begonnen

Bolsward-Deze week start aannemersbedrijf Haarsma uit Tjerkwerd met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van een fiets en voetgangersbrug over de Witmarsummervaart. Deze brug zal de A.H. van der Venstraat en het Industriepark met elkaar verbinden.

De brug is onderdeel van het project “fietsroute N359 afslag Bolsward-Marnecollege. De eerste werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een nieuwe wal beschoeiing aan beide weerszijden van de Witmarsummervaart. Ook zal begonnen worden met het aanbrengen van een zandpakket aan de kant van de A.H. van der Venstraat. Deze zal gebruikt worden als oprit voor de brug,

Volgens de brief die de buurtbewoners kregen zal dit zandpakket in eerste instantie hoger worden dan de daawerkelijke oprit. Maar is dit noodzakelijk om een betere verdichting van de ondergrond te verkrijgen.

De zitbanken die nu in de groenstrook staan zullen worden verwijderd. In de haakse hoek van de A.H.van der Venstraat zal een nieuwe zitplaats worden gecreëerd.

De eerste walbeschoeiingswerkzaamheden zullen zo’n vier weken duren. Het aanbrengen van het zandbed duurt ongeveer een week.