Werkgroep Antenne Blauwhuis stelt vragen in de vergadering Commissie DSO

Zaterdagmorgen 20 mei jl. was in de voetbalkantine van de VV Blauwhuis een presentatie omtrent het plaatsen van de zendmast voor de gemeenteraadsleden uit de gemeente. Hierbij was ruim twee derde van de politieke partijen vertegenwoordigd alsmede de werkgroep Zendmast Anders uit Heeg .

Deze morgen resulteerde in een constructieve discussie met als resultaat datde aanwezige raadsleden twijfels hebben gekregen over de juistheid van de locatie en haar huidige antennebeleid. De werkgroepkijkt dan ook tevreden terug op deze morgen.

Afgelopen dinsdag 30 mei jl. was het in navolging van mevr. Brakels uit Sneek en werkgroep Zendmast Anders uit Heeg de beurt aan werkgroep Antenne Blauwhuis om haar situatie en zorgen kenbaar te maken in de vergadering Commissie DSO van de gemeente Súdwest-Fryslân. Het betoog van de werkgroep Antenne Blauwhuis duurde vijf minuten en sloot af met een zevental vragen aan de commisie DSO.

Na het betoog was het de beurt aan de raadsleden. De raadsleden toonde een bijna unanieme eensgezindheid omtrent het antennebeleid en de situatie in Blauwhuis. De  aanwezige raadsleden hebben allen hun zorgen omtrent het gezondheidsgevaar van straling op lange termijn. Tijdens de vergadering werd zelfs een vergelijking gemaakt met asbest en het pas officieel erkennen van de gevaren daarvan. De gemeente erkend haar zorgplicht richtinghaar burgers en zal daarom worden gevraagd proactief te acteren aangaande eventuele toekomstige gevolgen van straling en de Omgevingswet 2019.

Tevens blijkt dat het huidige Antennebeleid gedateerd is. Het Antennebeleid van 2012is gebaseerd op  gezondheidsonderzoeken van 2007. Nieuwe maatschappelijke inzichten gestaafd door onderzoeken met betrekking tot gezondheidsaspecten hebben inmiddels geleid tot het onder andere het Voorzorgbeginsel en de Omgevingswet 2019. Hierin wordt expliciet aandacht gegeven aan gevolgen van bijvoorbeeld straling door zendmasten.

Daarnaast waren de raadsleden van mening dat de gekozen locatie door KPN (en de gemeente)   merkwaardig is. Deze locatie is namelijk in strijd met het eigen antennebeleid van de gemeente. Tevens is het onduidelijk waarom KPN alleen maar een zendmast in de dorpskern wil hebben, omdat nu gebruik wordt gemaakt van KPN-masten circa 5 km verderop. Een mast op bijvoorbeeld 1 km buiten het dorp zal dan ook volstaan en het probleem oplossen. De wethouders is gevraagd om de raadsleden hierover van verdere informatie te voorzien.

Na het stellen van de talloze vragen van de raadsleden was het de beurt aan de wethouder DSO mevr. Gea Akkerman. De wethouder deed haar uiterste best om de meeste vragen te beantwoorden. Tot concrete oplossingen en uitkomsten hebben deze antwoorden (nog) niet geleid. Echter zijn er wel enkele toezeggingen gedaan, die op korte termijn tot een vervolg gaan leiden. Desalniettemin gaf de wethouder aan dat het aan de raadsleden is om te bepalen of zij willen dat het antennebeleid herzien dient te worden. Uiteindelijk zal de gemeente het standpunt van de raadsleden dienen op te volgen.

Het agendastuk Antennebeleid werd na 50 minuten afgesloten met een open einde en zal ongetwijfeld een vervolg gaan krijgen.

Share this article

Author

Bessie Cooper
Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Related posts

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.