Werkgroep Antenne Blauwhuis kijkt positief terug op de informatieavond

BLAUWHUIS –Werkgroep Antenne Blauwhuis kijkt tevreden terug op de informatieavond over zendmasten en de gevolgen hiervan in “it Heechhus” te Heeg. Over de opkomst had de werkgroep niets te klagen.

Naast belangstellenden uit Heeg waren hier ook inwoners vanuit onder andere omliggende dorpen zoals Blauwhuis, Hommerts en Oudega aanwezig. Daarnaast waren ook diverse vertegenwoordigers van politieke partijen en de gemeente Sudwest-Fryslan aanwezig.

Twee gastsprekers kwamen gedurende de informatieavond aan het woord. Als eerste was het woord aan een woordvoeder van Het Antennebureau. Deze legde middels een goede presentatie haarfijn de werking van een zendmast uit. De gezondheidsrisico’s kwamen hierbij slechts kort aanbod. De conclusie van Het Antennebureau hierover was dat er onvoldoende onderzoeken de negatieve gevolgen voor de gezondheid onderschrijven.

Als tweede gastspreker kwam Drs. Ing. Van Gils (natuurkundige) uit Rotterdam aan het woord. De heer Van Gils ging met name in op de wel degelijk volgens hem aanwezige en aantoonbare gezondheidsrisico’s die een zendmast met zich meebrengt. Van Gils beroepte zich hierbij op de meer dan 10.000 onderzoeken die dit aantonen en de lagere en strengere normen omtrent straling die in andere landen wel worden gehanteerd.

Na het woord te hebben gegund aan de gastsprekers was er een mogelijkheid voor de toehoorders tot het stellen van vragen aan hen. Uit de vragen was de zorg aangaande de gevolgen van een zendmast op langere termijn af te lezen. Het beantwoorden van de diversiteit aan vragen vanuit zowel de politiek als inwoners heeft niet geleid tot een constructieve oplossing voor dit probleem.De meest ideale oplossing lijkt nog niet voorhanden te liggen, maar al deze aandacht voor dit onderwerp is een goed begin.

Werkgroep Antenne Blauwhuis zal nu verder in gesprek treden met de politieke partijen, gemeente Suwest-Fryslan en KPN over het vinden van een alternatieve locatie voor een zendmast in de regio.

Het huidige voornemen voor het plaatsen van een zendmast op slechts 200 meter van een basisschool en naast het voetbalveld, waarop dagelijks tientallen kinderen spelen acht de werkgroep maatschappelijk niet verantwoord. De werkgroep probeert hierbij aan te haken op het voorzorgsbeginsel dat al in diverse gemeenten in Nederland sinds 2016 wordt gehandhaafd. Het zal de gemeente Súdwest-Fryslân een positieve landelijke uitstraling geven als ook zij als grootste gemeente van Nederland het voorzorgsbeginsel zal gaan toepassen. Tevens is dit in overeenstemming met de “toekomstwaarde” (duurzaamheid) die de gemeente schetst in haar visie op ruimtelijke kwaliteit.

Hierbij is de werkgroep zich bewust dat de beste optie (nog) niet bestaat. Hetis daarom van groot belang om in goede harmonie samen te werken om tot een maatschappelijke en duurzame oplossing voor zowel mens als natuur en cultuur te komen.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.