Wereldlichtjesdag ook in Bolsward

Elke 2e zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag steken mensen om 19.00 uur over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen.

De wereld wordt zo even wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben. Dit jaar gaat de organisatie voor het eerst ook in Bolsward verbinden met dit lint van licht. Met poëzie, muziek, stilte en teksten wordt stilgestaan bij alle kinderen die niet meer bij ons zijn.

De initiatiefneemster van Wereldlichtjesdag Bolsward is Berber Walta. Als rouwbegeleider ziet zij hoe fijn het is een dierbare te herdenken en je als nabestaande te kunnen verbinden met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Daar gaat veel kracht van uit en kan erg troostend werken.

Inmiddels heeft Berber al een fijne groep mensen om zich heen verzamelt die, net als zijzelf, deze herdenking een warm hart toedraagt. Al deze mensen zetten zich tevens belangeloos in om het tot een mooie herdenking te maken.

Iedereen is van harte welkom in de Broerekerk Bolsward.

Meer informatie via facebook