Wereldgebedsdag in Doopsgezinde kerk

De Wereldgebedsdag wordt dit jaar gehouden op vrijdag 6 maart a.s. in de Doopsgezinde kerk , Skilwijk te Bolsward.
De vrouwen uit de Bahama’s hebben de liturgie samen gesteld voor de Wereldgebedsdag. Het thema luidt: Begrijp je mijn liefde? Dit uur van gebed en bezinning verenigt mensen over de hele wereld in een keten van zorg, hoop, verdriet, vreugde, liefde, vrede en  samen vieren, samen bidden en samen delen !
Medewerking wordt verleend door het :
R.K. St.Franciscus kinder -en jeugdkoor o.l.v.Cecilia Bekema
Muzikale medewerking : Boudien Janssen-Terbraak
Namens het comité Wereldgebedsdag,
Petra Greydanus-Nieuwenhuis