Welkom wolf?

Het was een voorteken. Skarrelhin Hinke en skarrelknyn Tryntsje uit Jubbega waren zomaar verdwenen. Alleen een hoop veren bleef achter. Een dag later sloeg de wolf toe in Jonkerslân: vier verscheurde schapen, dode ongeboren lammeren en vervolgschade door verwondingen, stress en verwerpingen. Niet de eerste keer, dit jaar kostten wolvenaanvallen in Fryslân al 31 schapen het leven.

Tot eind vorig jaar was het een ‘iets verder van mijn bed show’, maar de wolf is nu toch zeer aanwezig in Fryslân. Afgelopen week werd een wolf gesignaleerd in het Noordoosten van de provincie, in Westergeest. Of het één van de wolven is die zich in Drenthe gevestigd heeft is overigens niet duidelijk.

We hebben het in de Friese Staten vaak over onze natuur, maar hoe we daarmee omgaan wordt grotendeels bepaald door Europese regelgeving en nationale wetgeving.

Zo ook de status van de wolf, die in Europa de hoogste bescherming heeft gekregen, een prioritaire soort. Daaroverheen wordt nog Nederlandse wetgeving gelegd, die grote straffen oplegt aan iedereen die de wolf ook maar een strobreed in de weg legt en zelfs aangeeft, dat schapenhouders die hun verscheurde schapen in de wei vinden, gestraft kunnen worden. Ze zouden namelijk (hoe wrang!) hun dieren niet goed beschermen (3e lid van artikel 1.6 besluit dierhouders).

Het is ondenkbaar dat het bij een paar wolven blijft. De Europese wolvenpopulatie groeit met 30 % per jaar, Europees is er allang een gunstige staat van instandhouding. Duitsland ging ons voor: in 2000 de eerste, nu zijn er 429 volwassen wolven met in het afgelopen seizoen 556 welpen. In Nederland was de vestiging op de Veluwe in 2018 een feit. Inmiddels zijn er rond de 15 wolven en er vormen zich roedels.

De Veluwe is qua omvang en biotoop wellicht het enige geschikte gebied voor de wolf in Nederland. Maar zelfs daar laat de wolf ongewenste sporen na. De op Nationaal Park De Hoge Veluwe uitgezette moeflons, die nodig waren voor het behalen van N2000 doelen, worden in rap tempo afgeslacht door wolven. Dennen worden daardoor onvoldoende weggevreten en zo verandert heischraal grasland met unieke planten en dieren ongewenst in bos. Nederland mag ook vrezen voor de heide, waar de schaapskuddes zorgen voor de broodnodige begrazing.

Terug naar Fryslân. Zijn we ons bewust dat de komst van de wolf ook hier voor een ander landschap zorgt? Laten we de Friese weiden, omringd door sloten, volplempen met hoge rasters? Rasters die voor de wolf vaak geen barrière zijn en ander wild de kop kosten? Vinden we het gewenst wanneer boeren en hobbyhouders niet kiezen voor deze dure maatregelen, die maar deels vergoed worden en de boel verkopen of binnen houden? Omdat met de constante dreiging van verscheurde dieren niet te leven is?

Vooral schapen, maar ook (jong)vee en pony’s zullen uit de wei verdwijnen. Weidend vee is wat de samenleving vraagt, maar is bovenal goed voor bodem en biodiversiteit. Weiden zorgt voor een optimaal biotoop voor weidevogels, waar de Provinsje Fryslân jaarlijks ruim €14 miljoen in steekt. Natuurbeheer is keuzes maken, zeker in een cultuurlandschap. We moeten niet verzuipen in een moeras van tegenstrijdige natuurdoelen, maar ons focussen op onze grootste verantwoordelijkheden.

CDA Fryslân kiest voor het huidige Friese landschap, inclusief weidend vee en weidevogels. Wij pleiten dan ook voor regulering van de wolf door middel van het aanwijzen van wolf-vrije gebieden, waaronder Fryslân en aanpassing van het beschermingsniveau. Dat laatste staat nu in Europa op de agenda.

Attje Meekma, CDA Provinciale Staten Fryslân

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.