Welke God is de juiste?

Met Pasen waren wij op straat om met mensen in gesprek te gaan over de betekenis van Pasen. We onderzochten of men nog weet waar wij dit feest aan te danken hebben en of men nog bekend is met de reden waarom Jezus moest lijden, sterven en opstaan uit de dood.

Gelukkig waren er nog vele die wel de oorsprong kenden. Bij één van deze gesprekken, kreeg ik de vraag terug: ‘Hoe weet je nou welke God de juiste is?’ Het mooie aan deze vraag is dat het impliceert dat de God van de christenen niet dezelfde is als die van de andere godsdiensten. Een onderscheid dat niet meer door iedereen gezien wordt, helaas. Want juist als men het onderscheid kent, kan men aan de hand van de verschillen onderzoeken welke God de ware God is.

Mijn antwoord op de vraag was dat onze God zich onderscheid doordat Hij via mensen van alle tijden een stuk geschiedenis heeft laten schrijven van Zijn handelen met de mens. En dat Hij juist door die mensen steeds voorspellingen over de toekomst heeft laten opschrijven. Een groot deel van die voorspellingen gaan over de Christus die eens komen zou.

Wij weten nu dat die voorspellingen vervuld zijn in Jezus, en de verwondering komt als je begrijpt dat sommige voorspellingen al meer dan duizend jaar eerder zijn gedaan. En het is verbazingwekkend als je ziet hoeveel details daarin beschreven staan. De kans dat dit allemaal vervuld wordt in één Persoon is nihil. Toch is het gebeurd en dat maakt het uiterst bijzonder.

Mijn conclusie is dat de schrijvers van de Bijbel geïnspireerd moeten zijn door een hogere macht, door Iemand die boven de tijd staat. Dit is iets wat ik bij de andere godsdiensten niet heb teruggevonden en daarmee is voor mij zeker dat de God van de christenen de juiste God is.

Het bovenstaande is lang niet het enige argument waarop we een keuze hoeven te maken. Ik hoop dat een ieder zelf op onderzoek uitgaat en tot dezelfde conclusie komt. Heeft u dit pad al eens bewandeld?

Gerke Boersma

Petra gemeente Bolsward

Wilt u reageren, of wilt u weten welke voorspellingen allemaal al uitgekomen zijn, " target="_blank">dan kunt u mailen.

3 reacties

  1. Anne van Urk schreef:

    het is nog erger dan u denkt, het pad dat de zogenaamde christenen volgen is een gevaarlijk pad! Nu zult u zich afvragen, wat bedoeld u daarmee? Ook al zijn ze christen en volgen zij het kerkelijke pad, toch is het niet het juiste pad! Efeziers 2: vers 1 en 2, zegt: Bovendien heeft God u

  2. Anne van Urk schreef:

    het is nog erger dan u denkt, het pad dat de zogenaamde christenen volgen is een gevaarlijk pad! Nu zult u zich afvragen, wat bedoeld u daarmee? Ook al zijn ze christenen en volgen zij het kerkelijke pad, toch is het niet het juiste pad! Efeziers 2: vers 1 en 2, zegt: Bovendien heeft God u levend gemaakt, ofschoon gij doodt waard in uw overtredingen en zonden, waarin gij eens hebt gewandeld overeenkomstig het samenstel van dingen van deze wereld, overeenkomstig de heerser van de autoriteit der lucht, de geest, die thans werkzaam is in de zonen der ongehoorzaamheid! Want zegt de Bijbel in 1 Joannes 5: vers 19: Wij weten dat wij uit God voortspruiten, maar de gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze! Handelingen 15: vanaf vers 14, zegt Dat God voor de eerste maal zijn aandacht op de naties heeft gericht om uit hen, een volk voor zijn naam te nemen! De ware Gpd is Jehovah , en het ware volk dat zijn de Jehovah Getuigen!

  3. Anne schreef:

    In de kanttekening van de Statenvertaling uit het jaar anno 1637, van de Synode uit Dordrecht uit de jaren 1618 en 1619, staat vermeld: Waar gij voortaan het woord HEERE met Grootte letters geschreven vindt dat aldaar in het HEBREEUWS het woord JEHOVAH of korter JAH staat!

Geef een antwoord