Warm Heeg in de race voor aardgasvrije proeftuin

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft samen met stichting Warm Heeg een aanvraag ingediend voor de derde selectieronde proeftuinen. Het PAW, Programma Aardgasvrije Wijken selecteert jaarlijks enkele proeftuinen die aanspraak kunnen maken op rijkssteun. Begin 2022 wordt bekend of Warm Heeg kan rekenen op een subsidie van bijna 4 miljoen euro waarmee Heeg verwarmen door middel van aquathermie wel eens werkelijkheid kan worden.

Om een aardgasvrije wijk of aardgasvrij dorp te realiseren en te financieren met subsidie, is de PAW op dit moment één van de weinige mogelijkheden. Voor Europese subsidiestromen is het project in Heeg te klein. Al eerder, in 2020, deed de gemeente Súdwest-Fryslân een PAW-aanvraag voor Warm Heeg maar werd toen niet ingeloot. De terugkoppeling van de eerste aanvraag is ter harte genomen en het project is inmiddels een jaar verder qua ontwikkeling. Dit heeft geresulteerd in een sterke financiële haalbaarheidsstudie met een participatieaanpak die aansluit op de analyse van het dorp. Drie pijlers komen in de aanvraag ijzersterk naar voren: haalbaarheid, betaalbaarheid en betrokkenheid.

De gemeente Súdwest-Fryslân hoopt dan ook dat Heeg dit keer door de strenge selectie komt. Wethouder Erik Faber heeft er vertrouwen in. “We kunnen goed onderbouwen dat Heeg een kansrijk dorp is. Overheden maken plannen op het gebied van duurzaamheid, waarbij we het liefst zien dat initiatieven vanuit de Mienskip komen, zoals hier in Heeg het geval is. Dat heeft geresulteerd in een mooie samenwerking tussen Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Warm Heeg en onze gemeente. Directeur-generaal Kuijpers van het ministerie BZK bracht in oktober een bezoek aan Heeg en was zichtbaar onder de indruk van de plannen. Deelname aan de proeftuin zou een mooie volgende stap zijn om de plannen te realiseren.” aldus Faber.

Water uit het Hegemer Mar in plaats van aardgas

Gemeenten hebben volgens het Nationaal Klimaatakkoord de regierol in de warmtetransitie. Voor 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn. Súdwest-Fryslân heeft in de Transitievisie Warmte kenbaar gemaakt met en samen met welke dorpen en wijken ze eerst aan de slag gaat. Heeg is één van de eerste kansrijke projecten in de gemeente. Stichting Warm Heeg wil een collectieve warmtevoorziening voor het hele dorp realiseren met het Hegemer Mar (in het Nederlands: Heegermeer) als duurzame warmtebron. Voor het winnen van warmte zal gebruik worden gemaakt van aquathermie (warmte uit oppervlaktewater).

Lucie Gelderblom, één van de initiatiefnemers van Warm Heeg is trots op de aanvraag die er ligt. ”Het is een project van Heeg voor Heeg. We hebben ambitieuze plannen en we geloven echt dat het kan. Als we geselecteerd worden als proeftuin, gaan we aan de slag om van ons Heeg een aardgasvrij dorp te maken, betaalbaar voor alle Hegemers.”

Tot 1 november konden gemeentes zich aanmelden voor de derde selectieronde proeftuinen. Uit de in totaal 47 aanvragen die gedaan zijn bij het rijk, worden 12 proeftuinen geselecteerd. De bekendmaking van de selectie vindt plaats in het eerste kwartaal van 2022. Als Warm Heeg de subsidie toegekend krijgt, zal Heeg een van de eerste collectieve aquathermienetwerken in Nederland zijn en daarmee een voorbeeldfunctie krijgen voor andere dorpen en wijken.

Bron: gemeente Súdwest-Fryslân

Share this article

Author

Bessie Cooper
Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.