VVD wil regels schrappen

Het goede voornemen van de VVD Súdwest-Fryslân is om in deze bestuursperiode onnodige regels af te schaffen of te vereenvoudigen.

Dit levert een grote administratieve lastenbesparing op en zal de samenleving meer lucht geven. Lucht om te leven en te ondernemen. Minder regels betekent ook dat de regels die er zijn beter nageleefd en gehandhaafd kunnen worden. Denkt u hierbij vooral aan regels over vergunningen.
VVD Súdwest-Fryslân heeft een motie ingediend waarin het college van burgemeester en wethouders wordt gevraagd om de huidige regelgeving tegen het licht te houden en om voor 1 februari 2015 met voorstellen te komen ter vereenvoudiging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De VVD denkt dat het mogelijk is om meer dan 25 regels te schrappen of te vereenvoudigen.

Met het afschaffen en versimpeling van de regels wordt beoogd de besluitvorming in de gemeente Súdwest Fryslân te stroomlijnen en de omvang van de gemeentelijke overheid te beperken. De VVD wil voorkomen dat de gemeente dichtslibt. Daarom moet nieuwe regelgeving getoetst worden aan een aantal principes. Zo moet regelgeving alleen het uiterste middel zijn, moet deze zo eenvoudig mogelijk zijn, moeten we geen papieren schijnzekerheid creëren en moeten we stoppen om uitzonderingen op uitzonderingen te regelen.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.