Vrijheid

In Nederland is de vrijheid van meningsuiting een groot goed. Sommige mensen vertalen dit in een recht om hun mening te geven over alles en iedereen.Dat gaat soms ten koste van anderen. Juist op dat moment komt het erop aan om verantwoord om te gaan je vrijheid.

Onlangs las ik het verhaal van een moeder, die haar dochter een mooie levensles gaf. Ze vroeg haar dochter een tube tandpasta helemaal leeg te knijpen. Toen ze klaar was, vroeg ze haar om de tandpasta weer in de tube te doen. Op het moment dat haar dochter aangaf dat dit niet mogelijk was, legde ze uit dat het met onze woorden net zo is als met de tandpasta. Wij kunnen met onze woorden iemand kwetsen, maar je kunt de schade dan niet meer terugdraaien en dus is het belangrijk dat we eerst nadenken, voordat we ze uitspreken.

Wanneer ik naar onze kinderen kijk, dan zie ik soms gebeuren dat ze ongezouten hun mening geven over alles om hun heen. Dat is soms best kwetsend voor hun omgeving. Zij zitten nog in eenproces om te leren, dat je niet alles kunt zeggen. Daarnaast geldt dit ook voor ons volwassenen, die nog steedswel deze fouten maken. Wij missen soms de controle over onze tong.

Een principe dat onder gelovigen geldt, is dat wij ons niet meer aan de 10 geboden hoeven te houden. In de Bijbel lezen we hoe sommige gelovigen deze vrijheid interpreteerden als mogelijkheid om dan geen rekening meer te houden met een ander. Deze gelovigen moesten leren om de vrijheid niet te gebruiken voor zichzelf, maar juist om er op een verantwoorde manier meeom te gaan.

Bijbelse principes die wijzen op de verantwoordelijkheid zijn: ‘vind een ander belangrijker dan jezelf’ en ‘houd je tong in toom’. Het is daarmee niet zo dat dit wetten zijn, waaraan wij moeten voldoen om in de hemel te komen, maar het zijn principes, waaraan wij ons mogen spiegelen. Want in de Bijbel staat duidelijk geschreven, dat wij mensen niet in staat zijn om onze tong te temmen.

De vrijheid hebben en er op een verantwoorde manier mee omgaan, blijft lastig. Toch is er verandering mogelijk en dat werkt bij gelovigen van binnenuit. Door een levende relatie met God wordt je hart veranderd. Als het van binnen goed zit, ga je met andere ogen naar je omgeving kijken en ga je je vrijheid gebruiken tot opbouw. Dan gaat het steeds minder vaak mis met de tube tandpasta.

Ik heb deze verandering bij verschillende gelovigen gezien en het is prachtig om te zien. Daarbij wil ik ook een ieder, die veranderd wil worden, aanmoedigen om eens met God te praten. Hij kan je laten zien, hoe Hij wil dat wij op een verantwoorde manier met onze vrijheid omgaan. En Hij kan je van binnenuit veranderen.

Wil je meer weten, dan wil ik je uitnodigen om eens een bakje koffie te komen drinken bij ons.

Gerke Boersma
Petra gemeente Bolsward
Wilt u reageren, dan kan dat via: petra.mail@xs4all.nl

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.