Voortbestaan bedrijf boer Brandsma in gevaar

De 33 jarige biologische boer Wytze Brandsma vreest voor het voortbestaan van zijn bedrijf.

Sinds zijn boerenbedrijf op 30 januari op slot werd gezet door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (nvwa) kan hij geen kant meer op met zijn kalveren. 

Die mogen door de actie van de nvwa niet meer verkocht worden. Wytze Brandsma is een zoon van Henk Brandsma die in 2013 plotseling overleed en geregistreerd stond als oormerkweigeraar. Wytze nam na het overlijden van zijn vader het bedrijf over en vergat zichzelf te registreren als oormerkweigeraar. Maar als hij dat wel had willen doen was  dit door de nvwa geweigerd. Men laat geen nieuwe gewetensbezwaarden meer toe. Europese regels schrijven voor dat koeien een geel oormerk moeten dragen omdat op die manier het dier van geboorte tot aan overlijden gevolgd kan worden.

Bij een controle eind december constateerden de inspecteurs dan ook dat de koeien geen oormerken droegen met als gevolg dat het bedrijf op slot gezet werd. Brandsma hoopt nu dat staatsecretaris Dijkstra nog iets kan betekenen voor zijn bedrijf, maar oormerken zullen zijn koeien nooit krijgen. Er zijn volgens Brandsma voldoende alternatieven om ervoor te zorgen dat de koe geen oormerk hoeft te dragen.

Foto: Een van de koeien van boer Brandsma

(vrij naar het artikel uit de volkskrant van 14-2-2014)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *