Voorlopig laatste concert op Hinszorgel Martinikerk Bolsward (video)

In een meer dan goed gevulde Martinikerk gaven Wybe Kooijmans, Kees Nottrot, Herman van Vliet en Everhard Zwart het voorlopig laatste concert op het orgel van de kerk.

Het hoog aangeschreven orgel zal namelijk het komende jaar grondig gerestaureerd worden. Alle pijpen en leidingen zullen worden verwijderd en nagekeken worden op lekkage. Een kostbare restauratie want de kosten zijn €500.000,-. Een groot deel wordt door  de provincie en verschillende stichtingen bijeengebracht. Vandaar ook dat gedeputeerde Sietske Poepjes dinsdagmiddag het bouwbord onthulde, samen met Cor Sikma, voorzitter van het college van ouderling-kerkrentmeesters.