Voorleeskampioenschap in bibliotheek Bolsward

In Bibliotheek  van Bolsward is maandagavond om 19.00 uur het voorleeskampioenschap 2015 van de regio Bolsward.

De voorleeskampioenen van 15 basisscholen uit Parrega, Bolsward, Workum, Stavoren, Witmarsum, Warns, Exmorra, Hindeloopen, Arum, Makkum, Tjerkwerd, Tersoal en Schettens treden voor het voetlicht en lezen een door henzelf gekozen fragment voor uit een jeugdboek.

De presentatie van de voorleeswedstrijd wordt verzorgd door Baukje Fennema van theaterbureau Ithaka.
De jury wordt voorgezeten door Carin Bekema, (jeugdbibliothecaris Bibliotheken Marenfean) en ook wethouder Mirjam Bakker beoordeelt de lezers.

Voorleeskampioenschap

De kinderen zijn tijdens een voorleeswedstrijd op school voorleeskampioen geworden en hebben zich vervolgens aangemeld voor de landelijke wedstrijd. In totaal doen er in Fryslân dit jaar 200 kampioenen mee. Binnen de 5 bibliotheekorganisatiesworden verschillende voorleesrondes gehouden, waarbinnen de deelnemers strijden om een plekje in de provinciale ronde op dinsdag 14april in Theater de Skâns in Gorredijk te bemachtigen.
De provinciale winnaar vertegenwoordigt Fryslân op de landelijke finale op 27 mei in Utrecht.