Volledige fusie Zorggroepen Tellens en Plantein

De zorggroepen Plantein en Tellens gaan voor een volledige fusie. Dat betekent dat partijen tezamen een nieuwe organisatie gaan vormen, onder een nieuwe naam.

De nieuwe organisatie levert een totaalaanbod aan ouderenzorg in de gemeenten Súdwest-Fryslân, Friese Meren, Littenseradiel, Franekeradeel en Tytsjerksteradiel.

Volgens planning hebben de Raden van Bestuur hun voornemen tot een integrale fusie vastgelegd in een nieuw fusiedocument dat afgelopen maandag officieel is voorgelegd aan de ondernemings- en centrale cliëntenraden. Eerdere reacties van externe partijen zijn positief. Ook de ondernemingsraden en centrale cliëntenraden staan in principe positief tegenover het fusievoornemen. Door de fusie komt het complete aanbod qua ouderenzorg bij één organisatie. Bovendien zijn partijen blij dat de ouderenzorg gewaarborgd is en dat kleine zorgvoorzieningen op het platteland behouden kunnen blijven. Ook de kansen voor medewerkers om zich breder te ontplooien is een van de punten die als positief worden benoemd.

Gesteund door de positieve reacties van betrokken partijen hebben de bestuurders van de zorggroepen vertrouwen in het welslagen van de fusie en concluderen zij dat er intensief en zorgvuldig wordt gewerkt. “De sfeer is uitstekend, iedereen kijkt naar de toekomst en naar het belang van de cliënt. Iedereen denkt hard mee hoe wij de nieuwe organisatie zo kunnen inrichten dat onze cliënten van nu en straks bij ons terecht kunnen en vooral willen komen.”
De nieuwe organisatie die 3000 medewerkers gaat tellen, kan de cliënten meer continuïteit van zorg bieden, nu en in de toekomst. Na het interne traject zullen nog voor de zomer de stukken worden verstuurd aan de NZA om het dossier in behandeling te nemen.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.