Voedselinzameling Exmorra/Allingawier voor Voedselbank Bolsward

In het kader van de Dankstond voor gewas, arbeid en zorg werd onlangs een voedselinzameling gehouden in Exmorra en Allingawier.

Jelle Elgersma en Pieter Ypma leverden vorige week de ingezamelde producten af in het depot van de Voedselbank Bolsward aan het Suvelleantsje te Bolsward. Vrijwilliger Lolke Dijkstra nam de goederen in ontvangst en merkte daarbij op dat de ,Voedselbank Bolsward blij en dankbaar is met de steun en inzet van de diaconie en inwoners van Exmorra/Allingawier voor het werk van de Voedselbank’.

De Voedselbank Bolsward, werkzaam in Bolsward, Littenseradiel en de voormalige gemeente Wûnseradiel, geeft tweemaal per maand een voedselpakket uit aan een vijftigtal gezinnen.