Vleermuis maandag op zijn plaats

Na enkele weken vertraging wordt de ‘Vleermuisfontein’, een ontwerp van de Belgische kunstenaar Johan Creten, maandag 7 mei geïnstalleerd op het Broereplein.

Om plaatsing van de fontein mogelijk te maken gingen deze week drie funderingspalen de grond in. “Dat was precisiewerk”, zegt wethouder Stella van Gent. “Eerst is archeologisch booronderzoek gedaan. Op grond daarvan hebben we besloten de palen iets op te schuiven, waardoor schade aan skeletten en andere archeologische waarden is voorkomen.”

De gemeente doet al sinds 4 april archeologisch onderzoek op het Broereplein nadat ze bij graafwerk, nodig om de fontein te kunnen plaatsen, stuitte op skeletresten. De vondst kwam niet als een verrassing. De Broerekerk en het plein ervoor zijn onderdeel van een voormalig kloosterterrein met een grafveld, dat vermoedelijk ook na opheffing van het klooster, in 1575, nog in gebruik is geweest.Het onderzoek geeft een uniek doorkijkje naar de geschiedenis van Bolsward in de kloostertijd en erna.

“Zorgvuldige berging van de skeletresten heeft sindsdien onze hoogste prioriteit”, zegt Van Gent. Toch staat de berging de plaatsing van de fontein nu niet meer in de weg.De archeologen hebben dit deel vrijgegeven. Wat wel even moet wachten is plaatsing van de pompinstallatie, direct naast de fontein. Dat kan pas nadat de archeologen, die daar dieper moeten graven, klaar zijn met hun werk.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *