Vitaloo blijft voorlopig open

Burgemeester en wethouders willen de drie overdekte zwembaden in de gemeente voorlopig financieel ondersteunen. 

Het gaat dan om de zwembaden in Bolsward, Sneek en Workum. Ze leggen dit voorstel in februari aan de gemeenteraad voor.

Wethouder Durk Stoker:”De bijdragen die we ieder jaar verstrekken voor Bolsward en Sneek blijven, daarnaast willen we onderzoek doen naar  mogelijke nieuwbouw in Workum door een ondernemer”.

Vitaloo wordt in ieder geval tot 2017 finacieel ondersteunt. Aan de hand van het eerste voorstel van B & W om na 2018 te stoppen met de ondersteuning voor de explotatie zijn in Bolsward publieke acties opgezet en is stichting ONS zwembad opgericht.  De afgelopen periode is op initiatief van wethouder Stoker een samenwerking ontstaan tussen deze stichting en Optisport Bolsward BV. Er zijn afspraken gemaakt over de inzet van vrijwilligers. Voor de periode tot 2017 wordt het effect van deze samenwerking vastgelegd in aanvullende afspraken tussen de gemeente, de stichting en Optisport. Tot die tijd blijft Vitaloo open. Dit betekent dat de gemeente daarmee een deel van haar bezuinigingstaakstelling behalen.

De gemeente moet €840.000,- bezuinigen op het beleidsterrein sport. €370.000,- moet gevonden worden binnen de zwembaden binnen de gemeente.

4 februari wordt het voorstel besproken binnen de commissie Boarger en mienskip.

Fernande Teernstra, initiatiefneemster en bestuurslid van ONS Zwembad laat via twitter weten dat ze samen met haar mede bestuursleden heel blij is met dit voorstel voor Bolsward!
 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.