Vijftien miljoen beschikbaar voor subsidieregeling nieuwe natuur

De Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) gaat voor een tweede keer open dit jaar. Daarmee wil de provincie Fryslân extra inzetten op de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Met de SKNL worden landbouwgronden binnen het NNN omgevormd naar natuur. Gedeputeerde Staten stelt daar vijftien miljoen euro voor beschikbaar.

In totaal ligt er in Fryslân nog een opgave van ongeveer 1600 hectare landbouwgrond wat nog natuur moet worden. Met deze openstelling hoopt de provincie ongeveer 400 hectare te realiseren.

Wijziging SKNL

De huidige SKNL verandert per 1 januari 2022. De standaard afwaardering van maximaal 85 procent maakt plaats voor een extra taxatie. De eerste taxatie is voor het bepalen van de economische landbouwwaarde van de grond en de tweede taxatie voor de toekomstige natuurwaarde. Door mee te doen aan de SKNL wordt landbouwgrond afgewaardeerd naar natuur. Daarvoor wordt nu dus nog maximaal 85 procent van de economische waarde van de landbouwgrond betaald aan de eigenaar. De eigenaar houdt het perceel in eigendom en voert zelf het natuurbeheer uit.

Aanvragen

Alle eigenaren met grond in het NNN komen in aanmerking voor deze openstelling en kunnen van 1 november tot 22 november 2021 een aanvraag indienen voor deze regeling. Omdat er sprake is van een plafond, bepaalt de binnenkomst van een complete aanvraag de volgorde van in behandeling nemen.

Via www.fryslan.frl/sknl is meer informatie over de regeling te vinden.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.