Vijftien Koninklijke onderscheidingen in Súdwest-Fryslân

De jaarlijkse Lintjesregen heeft in Súdwest-Fryslân geleid tot vijftien Koninklijke onderscheidingen.

Burgemeester drs. Hayo Apotheker vanochtend in de Martinikerk in Sneekde onderscheidingen uit aan veertien inwoners. De vijftiende gedecoreerde krijgt de onderscheiding op een later moment. Hij was verhinderd om naar Sneek te komen.

 

 

De gedecoreerden uit Bolsward en omstreken

De heer Lolle Baarda uit Burgwerd.

De heer Baarda is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid  in de Orde van Oranje Nassau.

 

Geboortedatum heer Baarda: 9 juni 1964.

 

Aanvullende informatie:

 • Vanaf 1995 vrijwillig (dorps)historicus van de dorpen Burgwerd en Hichtum. Verricht onderzoek naar de geschiedenis van (de inwoners van) de dorpen Burgwerd en Hichtum. Gevonden informatie wordt op eigen website (burgwerd-hichum.nl) gepubliceerd, bewerkt en bijgehouden. Is auteur van het boek ‘Van Borghwarth tot Burgwerd’ (2006).
 • Was 5 jaar (1999-2004) bestuurslid van Vereniging Dorpsbelang Burgwerd;
 • Was 10 jaar (2005-2015) eindredacteur van het dorpsblad ‘Op ‘e Hichte’. Heeft een eigen rubriek in het dorpsblad genaamd ‘de oude doos’.

 

De heer Pieter Dijkstra uit Bolsward.

De heer Dijkstrais bij Koninklijk besluit benoemd tot Lidin de Orde van Oranje Nassau.

 

Geboortedatum de heer Dijkstra: 10 februari 1946.

 

Aanvullende informatie:

 • was 4 jaar (1969-1973) (wedstrijd)secretaris van Voetbalvereniging Nijland;
 • is 40 jaar (1976 tot heden) boekhouder/penningmeester van Stichting KristlikFryskFolksboek en van de ‘FleanendeKrie’;
 • was 8 jaar (1977-1985) voetbalscheidsrechter (KNVB);
 • was 19 jaar (1977-1996) militair bij korps Nationale Reserve;
 • was 12 jaar (1980-1992) secretaris van schoolbestuur Vereniging Protestants Christelijk Basisonderwijs in Bolsward;
 • was 21 jaar (1980-2001) secretaris van de ARP, later het CDA;
 • was lid (1989-1992) en scriba (1995-2000 en van 2004-2008) en voorzitter College Kerkrentmeesters (2013- heden) van de Kerkenraad van de Gasthuiskerk in Bolsward;
 • was van 1995-2000 vrijwilliger bij een ontwikkelingsproject in de Dominicaanse Republiek;
 • is sinds 2002 lid van de gemeenteraad van de voormalige gemeente Bolsward en sinds 2011 tot heden van de gemeente Súdwest-Fryslân;
 • was 6 jaar (2009-2015) coördinator van de vakantieweek voor mindervaliden in Lunteren;
 • Is sinds 2011 vrijwilliger bij Zorggroep Patyna, locatie Bloemkamp in Bolsward.

  

Mevrouw Anna Akke (Anna) Stienstra-Fopma uit Bolsward.

Mevrouw Stienstra-Fopma is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid  in de Orde van Oranje Nassau.

 

Geboortedatum mevrouw Stienstra-Fopma: 12 oktober 1947.

 

Aanvullende informatie:

 • is sinds 1987 vrijwilligster bij Patyna, locatie Bloemkamp in Bolsward; actief bij het volksdansen en brengt bewoners naar de zondagse kerkdiensten;
 • is sinds 1988 vrijwilligster bij Patyna, locatie It MennisteSkil in Bolsward; actief bij de maandelijkse bingomiddag;
 • is sinds 1990 bestuurslid bij ‘De Zonnebloem’. Afdeling Bolsward;
 • is sinds 1993 vrijwilligster bij de RK parochie in Bolsward; verzorgt schoonmaakwerkzaamheden en bezoekt zieken en ouderen uit de parochie;
 • is sinds 1996 vrijwilligster bij het Katholieke Vrouwen Gilde, afdeling Bolsward. Heeft diverse bestuursfuncties vervuld;
 • was van 2001-2012 mantelzorger voor buren en familie.

 

Echtpaar Jongstra- de Jong uit Bolsward.

De heer Jan Jongstra

De heer Jongstra is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid  in de Orde van Oranje Nassau.

 

Geboortedatum de heer Jongstra: 8 april 1961

 

Aanvullende informatie:

 • is vanaf 1991 betrokken bij Muziek- en Showband Hollandia in Bolsward;
 • haalt wekelijks het oud papier op en organiseert 2 x per jaar de oud-ijzer actie. Hij verzorgt wekelijks het onderhoud van het clubgebouw en zorgt voor de inkopen;
 • coördineert de PR, onderhoud contacten, coördineert aanvragen bij optredens en is aanwezig bij de vergaderingen van de Nationale Muziekbond;
 • was 10 jaar (1991-2001) vrijwilliger bij de Chr. Basisschool de Bron in Bolsward. Hielp actief bij het maken van de plannen en het bouwen van de praalwagen tijdens de jaarlijkse Heamielfeesten;
 • sinds 1998 vrijwilliger en voorzitter van Biljartvereniging ’t Trapke in Bolsward;
 • was 4 jaar (2001-2005) actief als hulpsinterklaas en vrijwilliger bij evenementen van buurtvereniging Plan Noord II.

 

Mevrouw Johanna Jongstra-de Jong uit Bolsward.

Mevrouw Jongstra-de Jong is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid  in de Orde van Oranje Nassau.

 

Geboortedatum mevrouw Jongstra-de Jong: 31 juli 1964

 

Aanvullende informatie:

 • is vanaf 1998 betrokken bij Muziek- en Showband Hollandia in Bolsward. Vaste begeleidster van de majorettes en colorguards (1998-2014). Ontwierp uniformen en verzorgde de instrumenten. Is lid van de beleidscommissie. Helpt bij het wekelijks inzamelen van het oud papier en zorgt voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt van het clubgebouw;
 • was van 2008-2010 secretaris en is sinds 2010 voorzitter van Muziek-en Showband Hollandia in Bolsward;
 • sinds 1998 vrijwilligster bij Biljartvereniging ’t Trapke – verzorgt de bardiensten.

 

Mevrouw Adriana Catharina (Janny) Kole uit Bolsward.

Mevrouw Kole is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid  in de Orde van Oranje Nassau.

 

Geboortedatum mevrouw Kole: 26 juli 1960

 

Aanvullende informatie:

 • vanaf 1986 coördinator en collectant voor Jantje Beton, afdeling Bolsward;
 • van 1990-2015 collectant en coördinator voor het Longfonds, wijk Noord II in Bolsward;
 • vanaf 1992 bestuurslid, penningmeester en momenteel secretaris/voorzitter Buurt- en Speeltuinvereniging Plan Noord II in Bolsward. Participeert in verschillende projecten. Nam initiatief voor gezamenlijk activiteiten met woon-zorgcentrum It Heechhout (Patyna);
 • vanaf 2003 vrijwilligster bij Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland.

 

Op de foto van links naar rechts, op de eerste rij:

Mevrouw G. Muurling-Buist, de heer J. Jongstra (Bolsward), mevrouw J. Jongstra-de Jong (Bolsward), mevrouw J. Kole,( Bolsward)mevrouw E.R.W. Schoneveld, mevrouw R. dijkstra-Abma en de heer H. Bakker.

Op de achterste rij:

De heer P. Dijkstra (Bolsward), mevrouw A.A. Stienstra-Fopma (Bolsward) , de heer G. van der Leeuw, burgemeester H. Apotheker, de heer T. Jansen, mevrouw G.C. Hendriks-Pijnacker, de heer N.P. Teerenstra en de heer L. Baarda (Burgwerd).

Share this article

Author

Bessie Cooper
Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.