Versnelling in woningbouw via flexpool-regeling

Om woningbouw sneller mogelijk te maken, wordt de flexpool-regeling ingesteld en stelt de provincie extra geld beschikbaar. Door de regeling kunnen gemeenten extra capaciteit en kennis aantrekken waarmee zij woningbouwplannen sneller kunnen verwerken. Friese gemeenten kunnen een aanvraag bij de provincie indienen voor extra deskundigheid op het woondossier.

Niet alleen zijn de komende jaren veel nieuwe woningen nodig, ook moeten bestaande wijken en buurten worden opgeknapt. Al deze bouw- en bestemmingsplannen moeten worden gekeurd en behandeld. Om dat te kunnen doen hebben gemeenten steeds vaker extra capaciteit en meer deskundigheid nodig.

De extra capaciteit via de flexpool-regeling moet gemeenten meer ruimte bieden om kansrijke plannen te behandelen. Dat moet leiden tot een versnelling in de woningbouw in Fryslân. Het Rijk en de provincie stellen hiervoor gezamenlijk bijna € 600.000 beschikbaar.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga: “Op it stuit binne der in hiel soad plannen. Wy wolle as provinsje de gemeenten graach stypje om faasje te meitsjen mei kânsrike wenningbouplannen. Op dy manier kinne de wenten ek gauwer realisearre wurde.”

Gemeenten kunnen eenmaal een aanvraag doen voor een maximale bijdrage van € 25.000. In totaal wordt met deze openstelling € 250.000 beschikbaar gesteld. Ook in 2022 en 2023 worden middelen beschikbaar gesteld voor het versnellen van woningbouwplannen.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.