Verontruste Friese kustbewoners en Natuurorganisaties in beroep tegen Windpark Fryslân

Een grote grote, bestaande uit Friese kustbewoners en natuurorganisaties, gaan gezamenlijk in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen Windpark Fryslân.

De groep bestaat uit IJsselmeervereniging, Waddenvereniging, It Fryske Gea, Vogelbescherming, en waarschijnlijk ook Natuurmonumenten, de stichting Don Quichot (een organisatie van verontruste kustbewoners van Friesland) en andere organisaties vanuit de watersport en recreatieondernemers

Om dat beroep succesvol te kunnen maken hebben deze organisaties Alterra uit Wageningen opdracht gegeven om een contra expertise uit te voeren ten aanzien van de eisen die Natura 2000 stelt. Het gaat dan vooral om de negatieve effecten op vogels en vleermuizen. Het gaat toch al slecht met verschillende vogelsoorten in en rond het IJsselmeer.

Vooral de zwarte stern, de visdief en een aantal eendensoorten zullen te lijden hebben blijkt uit de eerst aanzetten voor die contra-expertise. Het is zeer waarschijnlijk, dat die negatieve effecten zo groot zijn, ondanks de verhoging van de tiplaagte naar 40 meter, dat dit niet voldoet aan de Natura 2000-eisen.

Met die contra-expertise in de hand zullen de genoemde organisaties waarschijnlijk de rechters van de Raad van State er van overtuigen dat dit windpark niet door de beugel kan.Het beroep moet uiterlijk 25 november worden ingediend. Daarna is de Raad van State aan zet. Die hoort binnen zes maanden uitspraak te doen, maar de praktijk wijst uit, dat ze die termijn vaak niet halen.

Ondanks de ruim 300 ingediende kritische zienswijzen, waaronder die van de IJsselmeervereniging, zijn de plannen voor een windpark midden in het IJsselmeer onder de Afsluitdijk vrijwel ongewijzigd vastgesteld door de minister van Economische Zaken Henk Kamp en op 14 oktober 2016 gepubliceerd.Het gaat om 89 molens met een maximum hoogte van 182 meter (tiphoogte).

Samen moeten deze windmolens 316 MW elektriciteit per jaar gaan leveren. Door dit enorme windpark zullen natuur en landschap van het IJsselmeer en de Waddenzee zwaar aangetast worden. Het is dan ook onbegrijpelijk, dat de initiatiefnemers en het rijk dit plan doorzetten, terwijl bekend is, dat er op het vaste land van Fryslân voldoende alternatieven zijn. IJsselmeer en Waddenzee zijn allebei Natura 2000-gebieden.

Alleen onder strikte voorwaarden mag daar dan zo’n windpark gerealiseerd worden. Het is maar de vraag of dit windpark daar aan kan voldoen, alhoewel de initiatiefnemer en minister Kamp beweren van wel. Wel is besloten om de onderkant van de wieken te verhogen tot 40 meter, zodat er minder vogels in aanvaring komen met de molens.

Hek van Windmolens

Na de realisatie van de windparken Noordoostpolder, het komende windpark Wieringermeer en de plannen voor windpark Fryslân en windpark Blauw in Flevoland zal er van het landschap van het IJsselmeer niets meer over blijven en het IJsselmeer aan de oost, noord en westzijde omringd zijn door een hek van grote (om niet te zeggen enorme) windmolens. Wat blijft er nog over van het open karakter van het IJsselmeer?

Bron: IJsselmeervereniging

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.