Verkoop bouwkavels Súdwest-Fryslân in de lift

 

De verkoop van woningbouwkavels in Súdwest-Fryslân gaat boven verwachting. De gemeente streeft voor dit jaar naar de verkoop van ten minste 70 kavels. Maar inmiddels is de verwachting dat over heel 2017 zo’n 190 kavels verkocht kunnen worden.

Het grootste aandeel in de verkopen komt voor rekening van de wijken Houkepoort en Harinxmaland (fase 1) in Sneek. Súdwest-Fryslân had vorig jaar al, na een aantal jaren van stagnatie, de opwaartse lijn weer te pakken. Over heel 2016 werden 64 kavels verkocht.

‘Mooie getallen’
Wethouder Gea Akkerman is opgetogen over de verkoopcijfers voor dit jaar. “Het zijn mooie getallen die vergelijkbaar zijn met de hoogtijdagen van voor de crisis”, zegt ze. Daarbijhoudt ze nog wel een slag om de arm. “Een groot deel van de verkopen, zo’n 150 kavels, komt voort uit overeenkomsten met bouwende partijen waarvoor de formele grondoverdracht nog moet plaatsvinden.”

Woonvisie
De gunstige cijfers werden bekend kort nadat het college van burgemeester en wethouders de gemeentelijke Woonvisie heeft vrijgegeven voor inspraak. In deze visie wordt de extra woningbehoefte voor de komende tien jaar geschat op zo’n 1500 woningen.

Nu  liggen er woningbouwplannen bij de gemeente met een totale capaciteit van een krappe 1900 woningen. Het betreft globaal zo’n 1350 woningen in Sneek en Bolsward en 530 verspreid over de andere kernen. “Het is fijn om te zien dat onze gemeente zo in trek is bij bouwende partijen”, aldus Akkerman. “In zo’n luxe positie kunnen we kiezen voor kwaliteit.”

Energieneutraal
Zo wil de gemeente zich sterk maken voor duurzaamheid. “Met de corporaties is al afgesproken dat zij vanaf 2020 alleen nog woningen bouwen die energieneutraal zijn”, aldus de wethouder. “Daarnaast zien we graag dat in 2030 alle 40.000 woningen in de gemeente, ook de 10.000 in de sociale huursector, energieneutraal zijn. Het verbruik van gas moet hoe dan ook drastisch worden verminderd.”

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.