Verkennend onderzoek N354 afgerond

SNEEK – Het is mogelijk om zowel de verkeersveiligheid als de doorstroming van het verkeer te verbeteren op de N354 tussen Sneek en Leeuwarden. Zo blijkt uit het onderzoek dat ingenieursbureau Roelofs in opdracht van provincie Fryslân uitvoerde. Om dat te bereiken zou de snelheid omhoog moeten naar 100 kilometer per uur. Daarvoor zijn ingrijpende infrastructurele maatregelen nodig.

Provinciale Staten besloten in 2019 dat vóór de verkiezingen van maart 2023 duidelijk moet zijn of zowel de verkeersveiligheid als de doorstroming op N354 verbeterd kan worden. De provincie onderzocht daarom samen met gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden de toekomst van deze weg. Het college van Gedeputeerde Staten besprak de uitkomsten van dit verkennende onderzoek.

Op basis van objectieve verkeerscijfers blijkt dat de N354 de verwachte stijging van het verkeer aan kan. Dat maakt de weg toekomstbestendig. Wel zou de snelheid omhoog moeten naar 100 kilometer per uur, om de doorstroming aanzienlijk te verbeteren.

Uit het onderzoek blijkt dat daar behoefte aan is. Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan niet altijd vlot te kunnen doorrijden over de N354. Daarnaast blijkt dat ruim een derde de weg als gevaarlijk ervaart. Om de snelheid op de N354 te verhogen zijn ingrijpende infrastructurele maatregelen nodig. Leefbaarheid in de omgeving is een belangrijk aandachtspunt.

‘’Het onderzoek levert meerdere inzichten op over deze weg, die al heel lang als een knelpunt wordt ervaren. Het is nu aan de politiek om te zeggen of er een vervolg moet komen en hoe dit er dan uit ziet”, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Knelpunt

Volgens het provinciale Bestuursakkoord 2019 – 2023 is de N354 tussen Sneek en Leeuwarden, na de aanleg van de Haak om Leeuwarden en de Centrale As en de verbetering van de N381, het grootste bestaande knelpunt op provinciale wegen. Op dit moment rijden er dagelijks 11.000 tot 12.000 voertuigen over de weg. Naar verwachting loopt dat aantal in 2040 op tot 14.000 voertuigen per dag.

Begin 2017 ontstond het plan om tussen Sneek en Leeuwarden een nieuwe weg langs het spoor aan te leggen. Dit idee leidde tot weerstand uit de omgeving en Provinciale Staten besloten dat dit geen optie is. Daarom richtte dit onderzoek zich op mogelijkheden op de huidige weg.

Kijk voor meer informatie over dit onderzoek op www.fryslan.frl/N354.

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.