Verkeershinder deel De Marne en Witmarsumerweg

Vanaf woensdag 18 maart t/m maandag 13 april is een deel van De Marne en de Witmarsumerweg te Bolsward verhinderd voor het doorgaande verkeer.

Er zijn onderhoudswerkzaamheden aan de wegen. Het doorgaande verkeer wordt ter plaatse via de andere weghelft van de beide rijbanen omgeleid. De hinder geldt niet voor voetgangers.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder of later af zijn. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.