Verenigingsleven in Fryslân staat onder druk

Het verenigingsleven in Fryslân staat onder druk, blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP). Dat komt door minder leden, minder vrijwilligers en minder activiteiten, maar ook door coronamaatregelen, minder geld, nieuwe regelgeving en maatschappelijke veranderingen.

Naast de huidige uitdagingen schetst het onderzoek drie richtingen om het Friese verenigingsleven toekomstbestendig te maken. Voor dit onderzoek werkte het FSP samen met Doarpswurk, Keunstwurk en Sport Fryslân.

Het FSP heeft aan Friese gemeenten, verenigingen en inwoners gevraagd hoe zij kijken naar de huidige staat van het verenigingsleven.

Goed voor sociale contacten

Zowel de verenigingen zelf als de inwoners van Fryslân vinden dat ontmoeting in verenigingsverband essentieel is voor een sterk gevoel van sociale verbondenheid. Een lidmaatschap is volgens de ondervraagden niet alleen goed voor sociale contacten, maar ook voor ontspanning en gezelligheid.

Verenigingen zelf geven al vorm aan die lokale, sociale binding door activiteiten te organiseren die mensen thuis laten voelen in hun dorp of wijk.

Tegelijkertijd ervaren verenigingen belemmeringen rond de werving van vrijwilligers, financiering, beleid en wetgeving. Verenigingen hebben daarom behoefte aan meer ondersteuning om te kunnen blijven bestaan.

Verschil per gemeente

Gemeenten vinden dat verenigingen meerwaarde hebben, vooral vanwege de invloed op sociale samenhang en de leefbaarheid in de wijk of in het dorp. Uit het onderzoek blijkt verder dat er per gemeente grote verschillen zijn in de mate waarin de gemeente de verenigingen ondersteunt.

De helft van de verenigingen wil graag nauwer samenwerken met de gemeente, om zo samen een lokaal, toekomstbestendig verenigingsleven te realiseren.

 

 

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.