Veiligheidsbeleid Súdwest-Fryslân 2015-2018

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad op 26 maart voor om akkoord te gaan met de voorstellen in het Gemeentelijk Veiligheidsbeleid Súdwest-Fryslân 2015 – 2018.

Dit beleid gaat over veilige en leefbare kernen en wijken, veilig uitgaan, veilige evenementen en jeugd en veiligheid. Uit een analyse van politiecijfers blijkt dat de veiligheidssituatie in onze gemeente door de jaren heen redelijk gelijk blijft, maar dat er een aantal accentverschuivingen zijn. De prioriteiten zijn hierop aangepast.

Minder woninginbraken, preventie blijft nodig
De afgelopen jaren schommelde het aantal woninginbraken in Súdwest-Fryslân rond de 200. In 2014 werd een duidelijke daling zichtbaar naar 155 diefstallen en inbraken voor de hele gemeente. Er blijft ondanks deze daling veel aandacht voor het voorkomen hiervan. Dit kan door mensen nog meer bewust te maken wat ze zelf kunnen doen om inbraak te voorkomen. Maar ook door mensen te wijzen op wat ze moeten doen bij verdachte situaties.

Toename overlast van horeca in het buitengebied
In 2014 was er een stijging van overlast gerelateerd aan de horeca. Opvallend hierbij is de stijging van de overlast in het buitengebied. In de steden blijft het aantal meldingen van overlast en problemen ongeveer gelijk. Er wordt intensief samengewerkt door de horeca, politie en gemeente om overlast te voorkomen dan wel aan te pakken.

Jeugdoverlast en drugs
De laatste jaren is er een stijging te zien in het aantal incidenten waarbij ook sprake is van drugsgebruik. De politie zet hier ook nu al stevig op in. In 2015 richt deze inzet zich nog meer op de aanpak van alcohol- en drugsgebruik door jongeren. In 2014 is er daarnaast een stevige stijging van jeugdoverlast. De intensieve inzet op jeugdoverlast in samenwerking met andere partijen, wordt de komende periode voortgezet.

Het veiligheidsbeleid 2015-2018 wordt op 12 maart besproken in de commissie Bestjoer & Finânsjes en op 26 maart behandeld door de gemeenteraad.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.