Veel vraag naar vakmensen voor realiseren klimaatdoelen

In Friesland daalde het aantal WW-uitkeringen in september verder. De sectoren ontwikkelden zich verschillend, met een toename van de WW in detailhandel, horeca en schoonmaak en een afname in onderwijs, bouw en vervoer & opslag.

Met de voortdurende daling van de WW blijft de arbeidsmarkt krap. Dit maakt het lastig om de vele openstaande vacatures te vervullen, onder andere voor vakmensen die nodig zijn in de energietransitie. Omscholen naar een van de klimaatbanen is dan ook kansrijk.

Minder WW-uitkeringen in september

Eind september telde Friesland 5.584 WW-uitkeringen. Dat is 1,6% van de Friese beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in september af met 45 uitkeringen (-0,8%) ten opzichte van vorige maand. Tussen de sectoren was een tweedeling te zien. Vanuit sectoren als uitzendbedrijven, onderwijs, vervoer & logistiek en bouw daalde de WW. Daartegenover staan sectoren waarin de WW toenam, zoals detailhandel, horeca & catering en schoonmaak. Eind september 2022 was het aantal WW-uitkeringen in Friesland ruim lager dan een jaar eerder (-25%).

Realisatie klimaatdoelen vraagt veel vakmensen

Nederland staat de komende jaren voor een grote opgave om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te brengen. Daarom wordt volop ingezet op de opwekking van duurzame stroom met zonnepanelen en windturbines. Dit vergt uitbreiding van kabels, leidingen en buizen die onze energie transporteren en opslaan. Om dit deel van de energietransitie te realiseren, zijn veel extra arbeidskrachten nodig. Vakmensen waaraan op de arbeidsmarkt al een structureel tekort bestaat.

De benodigde beroepen zijn vaak (elektro)technisch van aard, zoals elektriciens/installatiemonteurs E, monteurs elektriciteitsnetten en lassers. Ook zijn er veel technische beroepen in de voorbereiding én afronding bij betrokken (zoals vaklieden grond-, weg- en waterbouw, grondverzetmachinisten, kabelwerkers en stratenmakers). Daarnaast zijn projectleiders, engineers, werkvoorbereiders, uitvoerders en tekenaars nodig. Naast technici worden andere beroepen gevraagd, zoals ICT’ers, landschapsarchitecten, beleidsadviseurs ruimtelijke ordening en milieu en planologen.

Gespannen arbeidsmarkt techniek maakt invullen vacatures lastig

In Friesland bestaat – evenals in de rest van Nederland – een structureel tekort aan mensen in technische beroepen die benodigd zijn voor de energietransitie. Dat maakt het lastig voor werkgevers om vacatures te vervullen. Deze beroepen zijn namelijk niet alleen nodig voor de klimaatwerkzaamheden, er is ook in het algemeen veel vraag naar.

Het aantal openstaande vacatures voor de relevante beroepen voor het realiseren van de klimaatdoelen voor het energiesysteem steeg in het 2e kwartaal van 2022 tot bijna 1.100 in Friesland. Daartegenover staan zo’n 140 mensen die kortdurend een WW-uitkering ontvangen.

Kansrijke omscholingstrajecten 

Ook de komende jaren is nog veel werk te verzetten om de energietransitie te realiseren. Bovendien kennen de benodigde beroepen veel vervangingsvraag, bijvoorbeeld omdat vaklieden stoppen met werken.

Er liggen dus goede kansen op werk voor mensen die zich willen omscholen in deze richting. UWV is in Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland) een samenwerking aangegaan met een bedrijf dat zich richt op de energietransitie.

Kleine toename WW in Nederland

Eind september telde Nederland 152.015 WW-uitkeringen. Dat is 1,6% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 151.730 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee licht toe, met 285 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (+0,2%). Een jaar eerder telde Nederland 207.918 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 55.903 uitkeringen (-26,9%). De forse daling van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

Regionale verschillen

September liet een wisselend beeld zien tussen de drie de noordelijke provincies. In Groningen en Drenthe nam de WW toe, terwijl Friesland minder uitkeringen telde dan vorige maand. Ten opzichte van vorig jaar was overal in het Noorden een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien.

Foto (C): UWV 

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.