Veel nesten, geen eieren

CDA Fryslân heeft bij monde van Statenleden Maaike Prins en Fernande Teernstra vragen gesteld over de plundering van nesten door roofdieren.

De Bond van Friese VogelWachten (BFVW) heeft de telling bekend gemaakt van de nesten van de 4 meest belangrijke greidefûgels. Uit deze telling bleek dat er bovengemiddeld veel nesten zijn leeggeroofd door roofdieren (predatie).

Ljippen
Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat er veel ‘ljippepearkes’ hebben zitten broeden. In totaal hebben het afgelopen seizoen 5.000 meer paren gebroed ten opzichte van het vorige seizoen maar kwamen er minder jongen uit vanwege het leegroven van de nesten. Ljippen leggen gemiddeld 4-5 keer per seizoen eieren nadat een nest is leeggeroofd. Dit vele leggen helpt echter niet wanneer deze nesten telkens weer worden leeggeroofd. Volgens het CDA is dit dan ook een zorgelijke ontwikkeling.

Actie
Maaike Prins en Fernande Teernstra willen nu actie van het college van Gedeputeerde Staten. Statenlid Maaike Prins: “Is it kolleezje mei ús fan miening dat it net ferantwurde is om noch jierren te kedizen oer de oarsaak fan de predaasje, dy’t sa stadichoan grutte proporsjes oannimt?” Daarnaast stellen zij ook dat de provincie Fryslân veel geld investeert in maatregelen om het land aantrekkelijk te maken voor greidefûgels. Aan de andere kant hebben deze investeringen niet zoveel zin als blijkt dat roofdieren deze eieren vervolgens opeten. Het CDA wil dat het college samen met alle betrokken organisaties actie onderneemt om predatie tegen te gaan.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.